Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2017 pdf downn 
Ισολογισμός 2018  pdf downn